СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти и колеги, Кантората няма да  работи с клиенти от 10.08.2015 до 21.08.2015 г.

Очакваме Ви отново на 24.08.2015 г.

Съобразно чл.60 ал. 6 ГПК всички  дни през периода от 10.08.2015 г. до 21.08.2015 г. ще се считат неработни и сроковете ще изтичат в края на първия работен ден, а именно 24.08.2015 г.

Входиране документи в кантората може да се извършва и по електронен път на електронната поща на кантората  nikolov804@gmail.com, като постъпили електронно подписани документи през периода 10.08.2015 до 21.08.2015  ще се считат за редовно получени.

Кантора ЧСИ 804 Делян Николов

КАНТОРА

Кантората е основана през 2006 година. Екипът, включва трима помощник-съдебни изпълнители.
Ние непрекъснато усъвършенстваме вътрешните си процедури, материалната база и квалификацията на екипа, за да предложим по-качествени услуги и да утвърждаваме доверието в частните съдебни изпълнители.
Кантората е с въведена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 от 2009 година.

ОГЛЕДИ НА ИМОТИ

Тук може да заявите оглед на имущество, което се продава на публичен търг.

РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ

Частен съдебен изпълнител N 804 Делян Николов е с район на действие територията на Окръжен съд – Бургас, включваща Общини Бургас, Несебър, Обзор, Приморско, Поморие, Царево, к.к. Слънчев бряг, както и всички населени места в Област Бургас.


ПАРТНЬОРИ

“Първа инвестиционна банка“ АД, „Юробанк И ЕФ ДЖИ” АД, „ОББ”АД, "Райфайзенбанк" АД, "Креди Агрикол България" ЕАД, „Уникредит Булбанк“ АД, "СЖ Експресбанк"АД, „Банка ДСК“ АД, "МКБ Юнионбанк" АД, "Алфабанк" клон България, "Топлофикация Бургас" АД, "Нафта трейдинг" АД, Областна инспекция по труда – Бургас, Община Бургас, Община Поморие и други.