СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти и колеги,

Кантората няма да работи с клиенти от 30 април 2019 г. до 03 май 2019 г., освен за налагане на спешни обезпечителни мерки по изпълнителни дела.

Във връзка с постъпване на жалби и документи със срок, съобразно чл.60, ал.6 ГПК всички дни през периода от 30.04.2019 г. до 03.05.2019 г. ще се считат за неработни и сроковете ще изтичат в края на първия работен ден, а именно 07.05.2019 г.

Входиране на документи в кантората може да се извършва и по електронен път на електронната поща на кантората nikolov804@gmail.com, като постъпили електронно подписани документи  през периода ще се считат за редовно получени.

Кантора ЧСИ 804 Делян Николов

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги и клиенти, имам удоволствието да Ви анонсирам излизането от печат на второто издание на

Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ

Второто издание е съобразено с измененията в Закона за особените залози и Търговския закон от 30.12.2016 година, както и с транспонирания в ГПК РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 655/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки.

Книгата може да се поръча от:

» Книжарници Хеликон
и от » Книжарници Сиела

 

КАНТОРА

Кантората е основана през 2006 година. Екипът, включва трима помощник-съдебни изпълнители.
Ние непрекъснато усъвършенстваме вътрешните си процедури, материалната база и квалификацията на екипа, за да предложим по-качествени услуги и да утвърждаваме доверието в частните съдебни изпълнители.

Кантората е с въведена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 от 2009 година.

Частен съдебен изпълнител № 804 Делян Николов е с район на действие територията на Окръжен съд – Бургас, включваща Общини Бургас, Несебър, Обзор, Приморско, Поморие, Царево, к.к. Слънчев бряг, както и всички населени места в Област Бургас.

ОГЛЕДИ НА ИМОТИ

Тук може да заявите оглед на имущество, което се продава на публичен търг.