СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти и колеги, Кантората няма да  работи с клиенти от 08.08.2016 до 19.08.2016 г..

Очакваме Ви отново на 22.08.2016 г.

       Съобразно чл.60 ал. 6 ГПК всички  дни през периода от 08.08.2016 г. до 19.08.2016 г. ще се считат неработни и сроковете ще изтичат в края на първия работен ден, а именно 22.08.2016 г.
       Входиране документи в кантората може да се извършва и по електронен път на електронната поща на кантората  nikolov804@gmail.com, като постъпили електронно подписани документи през периода 08.08.2016 до 19.08.2016  ще се считат за редовно получени.
   
                                                                                         Кантора ЧСИ 804 Делян Николов

КАНТОРА

Кантората е основана през 2006 година. Екипът, включва трима помощник-съдебни изпълнители.
Ние непрекъснато усъвършенстваме вътрешните си процедури, материалната база и квалификацията на екипа, за да предложим по-качествени услуги и да утвърждаваме доверието в частните съдебни изпълнители.
Кантората е с въведена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 от 2009 година.

ОГЛЕДИ НА ИМОТИ

Тук може да заявите оглед на имущество, което се продава на публичен търг.

РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ

Частен съдебен изпълнител N 804 Делян Николов е с район на действие територията на Окръжен съд – Бургас, включваща Общини Бургас, Несебър, Обзор, Приморско, Поморие, Царево, к.к. Слънчев бряг, както и всички населени места в Област Бургас.


ПАРТНЬОРИ

“Първа инвестиционна банка“ АД, „Юробанк И ЕФ ДЖИ” АД, „ОББ”АД, "Райфайзенбанк" АД, , „Уникредит Булбанк“ АД, "СЖ Експресбанк"АД, "Търговска банка Д" АД, „Банка ДСК“ АД, "Алфабанк" клон България, "Топлофикация Бургас", EVN АД , ВиК АД,  Община Бургас, Община Поморие и други