СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти и колеги, Кантората няма да  работи с клиенти oт 11.08.2014 г. до 22.08.2014 г.

Очакваме Ви отново на 25.08.2014 г.

Съобразно чл.60 ал. 6 ГПК всички  дни през периода 11.08.2014 г. – 22.08.2014 ще се считат неработни и сроковете ще изтичат в края на първия работен ден 25.08.2014 г.

Входиране на документи в кантората може да се извършва по електронен път на nikolov804@gmail.com, като постъпили електронно подписани  документи през периода 11.08.2014 г.  – 22.08.2014 г. ще се считат за редовно получени.

КАНТОРА

Кантората е основана през 2006 година. Екипът, включва трима помощник-съдебни изпълнители.
Ние непрекъснато усъвършенстваме вътрешните си процедури, материалната база и квалификацията на екипа, за да предложим по-качествени услуги и да утвърждаваме доверието в частните съдебни изпълнители.
Кантората е с въведена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 от 2009 година.

ОГЛЕДИ НА ИМОТИ

Тук може да заявите оглед на имущество, което се продава на публичен търг.

РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ

Частен съдебен изпълнител N 804 Делян Николов е с район на действие територията на Окръжен съд – Бургас, включваща Общини Бургас, Несебър, Обзор, Приморско, Поморие, Царево, к.к. Слънчев бряг, както и всички населени места в Област Бургас.


ПАРТНЬОРИ

“Първа инвестиционна банка“ АД, „Юробанк И ЕФ ДЖИ” АД, „ОББ”АД, "Райфайзенбанк" АД, "Креди Агрикол България" ЕАД, „Уникредит Булбанк“ АД, "СЖ Експресбанк"АД, „Банка ДСК“ АД, "МКБ Юнионбанк" АД, "Алфабанк" клон България, "Топлофикация Бургас" АД, "Нафта трейдинг" АД, Областна инспекция по труда – Бургас, Община Бургас, Община Поморие и други.