Анкета.

Налага ли ви се да посещавате Кантора на ЧСИ?

Не, за първи път ми се налага

Да, налагало ми се е

Да, посещавам често

 

В качеството си на какъв посещавате Кантора на ЧСИ?

Жалбоподател

Длъжник

Адвокат

Взискател

Купувач на публична продан

 

Как бихте оценили цялостната дейност на Кантора на ЧСИ Делян Николов?

Отлична

Добра

Задоволителна

Слаба

 

Смятате ли че публичността в работата на Кантора на ЧСИ Делян Николов е достатъчна?

Да, напълно

Да, в голяма степен

По скоро не

Не, не е достатъчна

 

Смятате ли че организацията и работните процеси в Кантората на ЧСИ Делян Николов са ефективни?

Да, напълно

Да, в голяма степен

По-скоро не

Не, не са ефективни

 

Смятате ли, че Интернет страницата на Кантората на ЧСИ Делян Николов Ви предоставя информацията, която Ви е необходима?

Да, изцяло

Да, в голяма степен

По-скоро не

Не, не е задоволителна

 

Имали ли сте проблеми с общуването със служители в Кантората на ЧСИ Делян Николов?

Да, постоянно имам проблеми

Да, в началото

Не

Не, служителите са много любезни


Ако е възможно, молим да посочите препоръки за подобряване обслужването в Кантората на ЧСИ. Благодарим предварително.