КОНТАКТИ.

Кантора на ЧСИ № 804 Делян Николов
aдрес: град Бургас, ул „Славянска“ № 71 , ет.3
emailnikolov804@gmail.com


КОНТАКТИ

      РЕГИСТРАТУРА
Е. Стоянова
В. Балкова


Email за получаване на съобщения
nikolov804@gmail.com
тел. 056/825202
тел.  056/598602

Отдел ПРОДАЖБИ

Г. Георгиева
Помощник съдебен изпълнител

И. Недялкова                        
Административен секретар


email: georgieva@deliannikolov.com


email: nedialkova@deliannikolov.com  

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ по делата

А. Карамфилов
Помощник съдебен изпълнител


email: karamfilov@deliannikolov.com

Ж. Пехливанова
Административен секретар


email: pehlivanova@deliannikolov.com

И. Пашова
Административен секретар

Д. Димитрова
Финанси и счетоводство


email: pashova@deliannikolov.com

email: dimitrova@deliannikolov.com

ОТДЕЛ – ПРИЗОВКИ
1. Я. Янев

GSM 0885261090

2. Н. Анигностов
3. М. Кирова


GSM 0878944948

Димитър Иванов
Юрисконсулт
email: divanov@deliannikolov.com

Делян Николов 
Частен съдебен изпълнител

email : chsi804@gmail.com
GSM 0887381053

ЗАПИТВАНЕ

Уважаеми клиенти и гости тук можете да попълните вашeтo запитване. Ще ви отговоря възможно най-бързо.
Вашето име*:
Вашият e-mail адрес*:
Съобщение*:


  

* Всички полета са задължителни!  

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП.

 


2007-2022 © Delian Nikolov, All rights reserved, WEB Design