Информация за длъжника

Получих известие за образувано дело при съдебен изпълнител. Какво да правя?

Какви видове известия мога да получа от съдебен изпълнител ?

Покана за  доброволно изпълнение

Своевременно и доброволно съм изплатил целия дълг на взискателя преди образуване на изпълнителното дело, но частният съдебен изпълнител е образувал изпълнително дело /изпратил ми е призовка за доброволно изпълнение/. Какво следва да направя?

• Основни права на длъжника в хода на изпълнителното производство

Основни задължения на длъжника в хода на изпълнителното производство

Защо е наложен запор на банковата ми сметка/трудовото ми възнаграждение преди да съм получил покана за доброволно изпълнение ?

Уведомен съм за образувано изпълнително дело срещу мен, но не желая да получавам лично или на моя адрес съобщения за всяко действие. Какво да направя ?

Нося ли наказателна отговорност ако преча на изпълнението ?

Какво мое имущество съдебният изпълнител няма право продава ?

В какви размери съдебният изпълнител може да налага запор на трудовото ми възнаграждение.

Нямам възможност веднага да погася задължението изцяло. Какво да направя?

 • Кой е длъжен да заплати таксите на частния съдебен изпълнител и другите разходи?

 • Какво означава солидарна отговорност на поръчителя и какви са неговите права?

• Какви действия на съдебният изпълнител мога да обжалвам ?

 • Как и къде мога да подам жалба срещу действията на частния съдебен изпълнител?

 • Как и къде мога да подам възражение ако не дължа сумата, за която съм осъден въз основа на документ / запис на заповед, нотариално заверено споразумение, ипотека, нотариален акт/.

 • Какви са минималните жилищни нужни на семейството на длъжника и как се определят?

 • Платил съм направо на взискателя дължимата към него сума след образуване на изпълнителното дело. Дължа ли заплащане на такси по делото на съдебния изпълнител?