Информация за взискателя

Какво представлява частното съдебно изпълнение?

Изпълнителен титул /акт подлежащ на изпълнение/

Как протича процесът на съдебно изпълнение?

Какво е необходимо да започнете изпълнително производство?

Как да избера частен съдебен изпълнител за изпълнение на моето искане ?

Какви такси се заплащат, за да получите вземанията си чрез частен съдебен изпълнител? Кой плаща тези такси?

Образувал съм дело при съдебен изпълнител. След това длъжникът ми плати направо по моята сметка. Мога ли да прекратя изпълнителното дело